ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) เรื่อง ทัศนธาตุ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ผันสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2558,13:31  อ่าน 1706 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายสมบูรณ์ ไพรเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2558,13:35  อ่าน 885 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ปี 2553
ชื่ออาจารย์ : นายสมบูรณ์ ไพรเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2558,13:34  อ่าน 1177 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นายสมยศ แผ่นทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2557,15:02  อ่าน 664 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ชื่ออาจารย์ : นายสมยศ แผ่นทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2557,15:01  อ่าน 950 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง
ชื่ออาจารย์ : นายสมยศ แผ่นทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2557,15:00  อ่าน 746 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมอมรมข้าราชการและบุคลากรครูที่ถ่ายโอน
ชื่ออาจารย์ : นายสมยศ แผ่นทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2557,14:58  อ่าน 663 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุรินทร์ สีหามาตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2557,14:17  อ่าน 735 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร โฉมนิธิตานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2557,13:52  อ่าน 804 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ปั 2556
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร โฉมนิธิตานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2557,13:51  อ่าน 659 ครั้ง
รายละเอียด..