ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) เรื่อง ทัศนธาตุ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ผันสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2558,13:31  อ่าน 2022 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายสมบูรณ์ ไพรเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2558,13:35  อ่าน 1147 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ปี 2553
ชื่ออาจารย์ : นายสมบูรณ์ ไพรเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2558,13:34  อ่าน 1434 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร โฉมนิธิตานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2557,13:52  อ่าน 1074 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ปั 2556
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร โฉมนิธิตานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2557,13:51  อ่าน 849 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บุคลากรผู้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายจีระศักดิ์ วงค์เหลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2557,11:34  อ่าน 897 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บุคลากรผู้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นายจีระศักดิ์ วงค์เหลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2557,11:34  อ่าน 816 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่เกียรติคุณ "ครูดีในดวงใจ" ประจำปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นายจีระศักดิ์ วงค์เหลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2557,11:32  อ่าน 994 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่นระดับมัธยมศึกษาประจำปี 2552
ชื่ออาจารย์ : นายจีระศักดิ์ วงค์เหลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2557,11:30  อ่าน 859 ครั้ง
รายละเอียด..