ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้าโลหะแผ่นเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายสุบรรณ พงษ์สุพรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,15:21  อ่าน 257 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมชุดการเรียนรู้ วิชางานประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางเลขา สรณ์ภัสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,16:07  อ่าน 2150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) เรื่อง ทัศนธาตุ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ผันสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2558,13:31  อ่าน 1596 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายสมบูรณ์ ไพรเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2558,13:35  อ่าน 807 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ปี 2553
ชื่ออาจารย์ : นายสมบูรณ์ ไพรเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2558,13:34  อ่าน 1086 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นายสมยศ แผ่นทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2557,15:02  อ่าน 593 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ชื่ออาจารย์ : นายสมยศ แผ่นทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2557,15:01  อ่าน 869 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง
ชื่ออาจารย์ : นายสมยศ แผ่นทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2557,15:00  อ่าน 649 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมอมรมข้าราชการและบุคลากรครูที่ถ่ายโอน
ชื่ออาจารย์ : นายสมยศ แผ่นทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2557,14:58  อ่าน 579 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุรินทร์ สีหามาตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2557,14:17  อ่าน 643 ครั้ง
รายละเอียด..