ผู้บริหาร

นายสุวัฒน์ ปรีชาวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/06/2014
ปรับปรุง 23/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 324219
Page Views 529367
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธนพรพรหมชนก พรโสภิณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสใบทิพย์ นะต๋าคำ
ครู คศ.2

นางเลขา สรณ์ภัสกุล
ครู คศ.2

นายวีระพันธ์ กรีจังหรีด
ครู คศ.1

นางสาวพิชชาพร แนวสุภาพ
ครูผู้ช่วย