กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุเทพ ผันสันเทียะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 0844773638

นายพิษณุรักษ์ ปานสันเทียะ
ครูอัตราจ้าง

นายอานนท์ กาชัย
ครูอัตราจ้าง