กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมบูรณ์ ไพรเขียว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0839309117

นายไวพจน์ สีทำมา
ครู คศ.3

นายนฤเบศน์ บูรณะ
ครูอัตราจ้าง