คณะผู้บริหาร

นายเกียรติ ปะหุสี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมยศ แผ่นทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0872587067
อีเมล์ : pheantong@hotmail.com