ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางยุพิน นาพัว
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางยุพิน นาพัว
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการซื้อหนังสือเรียน ของโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
กำหนดการปิดภาคเรียนและเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางเลขา ต่อชีพ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางเลขา ต่อชีพ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนเนินสง่าวิทยา การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 ม.ค. - 31 ม.ค. 65
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนายเกียรติ ปะหุสี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสง่าวิทยา
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 64
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนายเกียรติ ปะหุสี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสง่าวิทยา
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 64
ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางพัชรา ภูมิประภาส
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 63
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนางสาวนรินทร โภคา
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ นางศิริพร โฉมนิธิตานนท์ เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ก
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ รองผู้อำนวยการสมยศ แผ่นทอง
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ รองผู้อำนวยการสมยศ แผ่นทอง
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
ประกาศการประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนเนินสง่าวิทยา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลื
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 62