ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของครูจีระศักดิ์ วงค์เหลา
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 1048 ครั้ง