ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 11) 15 มี.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนายสุบรรณ พงษ์สุพรรณ (อ่าน 549) 17 ก.พ. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายจีระศักดิ์ วงค์เหลา (อ่าน 132) 15 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน To Be Number1 (อ่าน 103) 16 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน To Be Number1 (อ่าน 115) 16 ธ.ค. 61
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายสุรชัย ขุมเงิน (อ่าน 207) 05 ก.ย. 61
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางเลขา สรณ์ภัสกุล (อ่าน 560) 31 ม.ค. 61
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLIT (อ่าน 467) 28 ธ.ค. 60
รายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนฉิมพลีวิทยา-โรงเรียนเนินสง่าวิทยา แต่ละรุ่น (อ่าน 675) 07 ธ.ค. 60
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางธนพรพรหมชนก พรโสภิณ (อ่าน 567) 05 ก.ย. 60
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางธนพรพรหมชนก พรโสภิณ (อ่าน 583) 05 ก.ย. 60
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางสาวอาภาพร เตียงชัยภูมิ (อ่าน 542) 01 ก.ย. 60
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางสใบทิพย์ นะต๋าคำ (อ่าน 423) 28 มี.ค. 60
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางจีรพันธ์ โมสิกะ (อ่าน 655) 24 มี.ค. 60
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางสาวสมยงค์ แก้ววิเศษ (อ่าน 499) 17 ก.พ. 60
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางศรีไพร นันทศักดิ์ภิญโญ (อ่าน 957) 01 ก.พ. 60
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางสาวบุรินทร์ สีหามาตร (อ่าน 941) 25 ม.ค. 60
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางยุพิน นาพัว (อ่าน 847) 16 ธ.ค. 59
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาววราภรณ์ บุญเสร็จ (อ่าน 621) 07 ธ.ค. 59