ภาพกิจกรรม
รางวัลวัฒนคุณาธร ประจำปี 2564 (23 ธ.ค.64)
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ได้รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปี ๒๕๖๔  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล โดยนายเกียรติ ปะหุสี ผู้อำนวยการสถานศึกษา รับมอบโล่รางวัล ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2565,10:57   อ่าน 101 ครั้ง