ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (12 ม.ค. 65)
วันที่ 12 มกราคม 2565 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเนินสง่าวิทยา เพื่อร่วมวางแผนปรึกษาหารือ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมีีนายวุฒิสรรค์ ศรีวิเศษ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในที่ประชุม และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเนินสง่าวิทยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2565,13:07   อ่าน 156 ครั้ง