ภาพกิจกรรม
การเรียนทวิศึกษา (ม.4/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนินสง่าวิทยาดำเนินการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ(C-BAC) โดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 สายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2563,12:35   อ่าน 41 ครั้ง