ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ 20 สิงหาคม 2563  คณะครุกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,23:38   อ่าน 33 ครั้ง