ภาพกิจกรรม
ประชุมการสร้างสุขภาวะในโรงเรียน ครั้งที่ 2
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ในโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ (Healthy School : The whole school approach) ณ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2563,22:39   อ่าน 30 ครั้ง