ภาพกิจกรรม
ประชุมประจำเดือน สิงหาคม
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายเกียรติ ปะหุสี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสง่าวิทยา ประธานในการประชุมประจำเดือน สิงหาคมก่่อนการประชุมได้แสดงความชื่นชมยินดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน สิงหาคม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,22:16   อ่าน 44 ครั้ง