ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV และมอบใบงานให้กับนักเรียน (ครั้งที่ 2)
enlightenedyesวันที่ 12 มิถุนายน 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียน  การสอนผ่าน DLTV พร้อมทั้งนำใบงานไปมอบให้แก่นักเรียนทุกคน โดยครูจะลงพื้นที่รับใบงานและส่งใบงานชุดใหม่ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,11:33   อ่าน 84 ครั้ง