ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรมเทคนิคเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ
enlightened วันที่ 9-12 มิถุนายน 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเนินสง่าวิทยา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนแผนอย่างมืออาชีพ ได้รับเกียรติวิทยากร ดร.ธีรพนธ์ คงนาวัง ให้ความรู้และคณะครูได้ลงมือฝึกปฏิบัติเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,11:27   อ่าน 69 ครั้ง