ภาพกิจกรรม
การบริหารจัดการเพื่อป้องกันโควิดในโรงเรียน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
enlightenedวันที่ 8 มิถุนายน 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเนินสง่าวิทยา เข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid 2019 ภายในโรงเรียน จัดอบรมโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะครูเข้าร่วมอบรม Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,11:22   อ่าน 22 ครั้ง