ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
enlightenedyesวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ได้จริง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
 
 
 
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,10:18   อ่าน 85 ครั้ง