ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีหน้า
enlightenedheartวันที่ 3 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา จัดกิจกรรมโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
 
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2563,11:13   อ่าน 32 ครั้ง