ผู้บริหาร

นายสุวัฒน์ ปรีชาวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/06/2014
ปรับปรุง 23/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 324227
Page Views 529376
ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการหาเสียงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (21-22 พ.ค. 58)
( จำนวน 18 รูป / ดู 833 ครั้ง )
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (18 พ.ค. 58)
( จำนวน 3 รูป / ดู 431 ครั้ง )
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน (11 พ.ค. 58)
( จำนวน 12 รูป / ดู 430 ครั้ง )
โครงการประชุมนิเทศภายในสถานศึกษา (7-8 พ.ค. 58)
( จำนวน 14 รูป / ดู 295 ครั้ง )
สืบสานวัฒนธรรมไทยรดน้ำขอพร (8 เม.ย. 58)
( จำนวน 10 รูป / ดู 251 ครั้ง )
รับขวัญหลาน และปิดกล่องชอล์ค (7 เม.ย. 58)
( จำนวน 6 รูป / ดู 272 ครั้ง )
จุดเทียนถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย. 58)
( จำนวน 8 รูป / ดู 240 ครั้ง )
รับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 (2 เม.ย. 58)
( จำนวน 8 รูป / ดู 229 ครั้ง )
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย. 58)
( จำนวน 11 รูป / ดู 230 ครั้ง )
ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 2 นครปฐม (31 มี.ค. 58)
( จำนวน 8 รูป / ดู 271 ครั้ง )
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (31 มี.ค. 58)
( จำนวน 8 รูป / ดู 207 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศ (5 มี.ค. 58)
( จำนวน 16 รูป / ดู 584 ครั้ง )