ผู้บริหาร

นายสุวัฒน์ ปรีชาวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/06/2014
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 319044
Page Views 517412
ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการหาเสียงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (21-22 พ.ค. 58)
( จำนวน 18 รูป / ดู 804 ครั้ง )
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (18 พ.ค. 58)
( จำนวน 3 รูป / ดู 410 ครั้ง )
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน (11 พ.ค. 58)
( จำนวน 12 รูป / ดู 417 ครั้ง )
โครงการประชุมนิเทศภายในสถานศึกษา (7-8 พ.ค. 58)
( จำนวน 14 รูป / ดู 290 ครั้ง )
สืบสานวัฒนธรรมไทยรดน้ำขอพร (8 เม.ย. 58)
( จำนวน 10 รูป / ดู 242 ครั้ง )
รับขวัญหลาน และปิดกล่องชอล์ค (7 เม.ย. 58)
( จำนวน 6 รูป / ดู 266 ครั้ง )
จุดเทียนถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย. 58)
( จำนวน 8 รูป / ดู 234 ครั้ง )
รับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 (2 เม.ย. 58)
( จำนวน 8 รูป / ดู 222 ครั้ง )
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย. 58)
( จำนวน 11 รูป / ดู 223 ครั้ง )
ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 2 นครปฐม (31 มี.ค. 58)
( จำนวน 8 รูป / ดู 260 ครั้ง )
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (31 มี.ค. 58)
( จำนวน 8 รูป / ดู 200 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศ (5 มี.ค. 58)
( จำนวน 16 รูป / ดู 565 ครั้ง )