เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชเนินสง่าวิทยา

เนื้อร้อง - ทำนอง : สุนทร  วุฒิเลิศยานนท์

พวกเราชาวเนินสง่าวิทยาเราร่วมศึกษาในสถาบันอันลือชื่อ
ร่วมแรงร่วมใจ สร้างเกียรติไว้ให้โลกลือเรานี้คือเลือดเนินสง่าวิทยา
พวกเราเลือดฟ้าแดงเข้มข้นฟันฝ่า ผจญ เราทุกคนระลึกดีว่า
เรียนรู้สิ่งใดก็ไม่สู้รู้วิชาน้อมนำพายึดมั่นประจำใจ
ฟ้ากว้างใหญ่ไพศาล มั่นคงอยู่ดำรง สถาพร ผ่องใส
แดงคือเลือด ไม่เหือดแห้งไปอุทิตกาย ใจ เราพร้อมยอมพลี
แม้มีใครเข้ามาย่ำยี เราขอสู้ตาย
พวกเราเลือดฟ้าแดงแข็งกล้าหมั่นเพียรศึกษา จรรยาดี มีวินัย
รักเกียรติศักดิ์ศรี สร้างความดี มีวินัยสร้างเนินสง่าให้เกรียงไกล ทั่วชัยภูมิ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB