สัญลักษณ์ / สีประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูปผึ้งหลวง หมายถึง สมาชิกเนินสง่าวิทยาทุกคน จะต้องมีความขยัน สามัคคี รักหมู่คณะ อดทน และมีศิลปะในการสร้างสรรค์
เทียนข้างล่าง ดุจประทิปส่องแสงสว่าง ให้ความรู้ โชติช่วงชัชวาล


สีประจำโรงเรียน

ฟ้า - แดง