ติดต่อเรา
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
14 หมู่ 5   ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 0640941352
Email : noensangawittayaschool@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/noensangawittaya1234


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน