รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
14 หมู่ 5   ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 0640941352
Email : noensangawittayaschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :